Bạn muốn trau dồi vốn tiếng Anh của mình qua việc nghe bài hát tiếng Anh? Thế nhưng vẫn có những từ ngữ nằm ngoài tầm với của bạn? Không sao hết! Hãy đến với topic này và bạn có thể chia sẻ những bài hát tiếng Anh và kinh nghiệm dịch nhạc với mọi người

Click để đọc thêm…