Hiện giờ có một bác nông dân 52 tuổi hiện đang cư trú tại Saitama, Nhật Bản.

Hình như bác là Fan ruột của K-On với dự định sẽ Moe-hóa cánh đồng của bác ý. Thế nào là Moe-hóa?! Bù nhìn thành những nhân vật Anime – Manga?!

Click để đọc thêm…