Là fan của làng Anime và phim kiếm hiệp dài tập, mình đã sử dụng FFSJ để nối các file .001, .__a thấy rất tốt. Tuy nhiên với hàng trăm file (do mình down về cả rồi mới join và xem) trong cùng 1 folder thì khá bất tiện.
Multi File Joiner là chương đầu tiên hỗ trợ việc nối liên tiếp nhiều file định dạng .001-.002, .__a-.__b… Không chỉ vậy chương trình còn hỗ trợ kiểm tra lỗi, bạn có thể Ctrl + A rồi kéo tất cả vào để chương trình tự động làm việc, không lo lắng, không chờ đợi…

Click để đọc thêm…