Mozilla Firefox 6.0 là phiên bản nightly của trình duyệt web nổi tiếng Firefox, phiên bản này có cải thiện rất nhiều về hiệu suất làm việc cũng như độ ổn định của Firefox. Tuy nhiên là bản thử nghiệm nên không thể tránh khỏi lỗi.

Click để đọc thêm…