Tạm thời mình chỉ nghĩ ra được vậy sẽ update từ từ bạn nào có câu nào hay thì post vào Tiếng việt cũng được mình sẽ dịch ra tiếng Nhật

Click để đọc thêm…