Tàu phớ, chè xôi nước đây!

Cứ mỗi khi nghe tiếng rao từ đằng xa vọng lại là lòng tôi lại chộn rộn. Không phải vì cái tâm hồn ăn uống mà bất cứ XX nào cũng có mà bởi cái hồi ức đẹp đẽ suốt mấy năm ngồi ghế nhà trường có món tàu phớ ấy bầu bạn.

Click để đọc thêm…