Dạo này VnSharing xuất hiện quá nhiều trường hợp bị lấy mất password mà nguyên nhân chính là do mật khẩu quá đơn giản và bị scan ra dễ dàng. Chủ đề tập hợp những kinh nghiệm về bảo vệ mật khẩu cá nhân để các bạn có thể bảo vệ tài khoản của mình tốt hơn.

Click để đọc thêm…