Album tổng hợp do IA, Vocaloid mới thuộc thế hệ VOCALOID3, thể hiện, và có sự tham gia của nhiều tác giả nổi tiếng, cùng nhiều bài hát đã và đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng bài hát của Vocaloid.
Album gồm 2 disc và một DVD bonus PV, minh họa, dữ liệu âm thanh, và demo VOCALOID3 library của IA.

Download: Lossless :: DVD-ROM