Số lượng Rùa Xanh ở vùng biển và bờ biển được bảo vệ của những đảo phía Đông Indonesia đã tăng lên, đến nỗi chúng đã bắt đầu những thói quen ăn uống mới, khiến cho hệ sinh thái bị mất cần bằng và đe dọa sự sống cùa chính chúng.

Click để đọc thêm…