Khi người ta sử dụng các chương trình notes thông dụng trên máy tính thì khả năng ghi nhận thông tin của họ giảm đi nhiều so với khi họ sử dụng tài liệu do chính tay mình viết. Nói cách khác, viết tay sẽ mang lại hiệu quả ghi nhớ cao hơn so với khi sử dụng máy tính.

Click để đọc thêm…