Tình bạn không phân việt giống loài, ngay cả những loài mà bình thường rất căng thẳng nhau cũng sẵn sàng thể hiện tình thương mến lẫn nhau.

Mời bạn xem 1 số bức ảnh đẹp về chủ đề này.

Click để đọc thêm…