Có bao giờ bạn nghĩ rằng trẻ em sẽ nhìn thế giới như thế nào? Mọi người vẫn thường hay nói trẻ em nhìn đời toàn màu hồng? Liệu đó có phải sự thật?

Sau đây là một số so sánh được thống kê dựa trên các tác động của não giữa trẻ em và người trưởng thành, một số có thể nói là hoàn toàn chính xác,trong khi số còn lại thì sự chính xác của chúng vẫn không ai biết được.

Click để đọc thêm…