Thái tử Charles và Hoàng tử William truyền thông điệp bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm bằng 5 thứ tiếng, bao gồm tiếng Việt, trong đoạn video công bố hôm 9/2.

Click để đọc thêm…