“Môi trường xung quanh chuẩn tinh này độc đáo ở chỗ nó sản xuất ra lượng nước khổng lồ. Đây là một bằng chứng cho thấy nước phổ biến ở khắp vũ trụ, thậm chí ở những thời kỳ sớm nhất”

Các nhà nghiên cứu tại Học viện Công nghệ California đã tìm thấy lượng hơi nước gấp ít nhất 140 nghìn tỉ lần so với lượng nước trên các đại dương ở Trái đất trong một thiên thể cách xa Trái đất khoảng 12 tỉ năm ánh sáng

Click để đọc thêm…