Các nhà tâm lý học của Mỹ đã chỉ ra, niềm tin vào số phận có thể giúp giảm bớt gánh nặng tâm lý của mọi người khi phải đưa ra quyết định khó khăn.

Click để đọc thêm…