Sói lai sư tử Crocotta, mình trâu đầu bò Catoblepas hay hàm lợn, đuôi voi Yale… là những quái vật nổi tiếng trong thần thoại nhưng giờ đang dần bị quên lãng.

Click để đọc thêm…