Đây là những công việc vô cùng vất vả, nguy hiểm nhưng vẫn có rất nhiều người làm

Từ những việc nghe qua đã thấy “hãi hùng” như nghề trộm xác chết, chịu tội thay, người chuyên đi bắt đỉa đến những việc lạ tai như người ăn tội lỗi, đuổi chó… tất cả đều từng được xem như là những công việc khó hiểu nhất trong lịch sử loài người

Click để đọc thêm …