• Người phụ nữ vạch áo cho bê bú
  • lạc đà lướt ván
  • Một người đội chiếc hộp màu trong suốt để tưới hoa
  • khỉ mặc trang phục cảnh sát…

Đó là một trong số những hình ảnh lạ mắt nhất năm 2010.

Click để đọc thêm…