Mèo Serval nặng tới 18kg, nhảy xa trên 3m, bước nhẩy như xé rách không khí, không con mồi nào tránh thoát dưới nanh vuốt sắc nhọn của nó.

Serval cũng là giống mèo duy nhất trên thế giới bắt được chim bằng sự khéo léo chính xác phi thường và không sợ nước. Mèo Serval rất cô đơn, nó chỉ chấp nhận sống thành gia đình vào mùa truyền thống.

Click để đọc thêm …