Nếu đã từng xem qua bộ phim Chúa tể những chiếc nhẫn hẳn các bạn sẽ nhớ những dòng:
“…Lịch sử (history) trở thành huyền thoại (legend), huyền thoại (legend) trở thành truyền thuyết (myth)”.
Click để đọc thêm…