Có thể con cháu chúng ta sẽ là những thế hệ đầu tiên hưởng lợi từ những công nghê tiên tiến nhât thời đại đang còn nằm trên giấy tờ. Vậy theo bạn đâu là điều có thể xảy ra nhất?. Hãy đọc và dùng kiến thức của bạn thể hiện vào chúng để có thể là khả thi nhất đi nào

Click để đọc thêm….