Các nhà khoa học Đức phát hiện một gene khiến con người không thích làm từ thiện hay chi tiền cho người khác.
Một số nghiên cứu trước đây cho thấy khoảng một phần tư nhân loại luôn đắn đo mỗi khi chi tiền. Nhiều người cho rằng môi trường giáo dục, hoàn cảnh sống khiến con người trở nên keo kiệt. Nhưng các nhà khoa học của Đại học Born cho rằng gene có thể là thủ phạm – Telegraph cho biết.

Click để đọc thêm…