Sau một thời gian dài Copy ~ Paste , hôm nay mình quyết định viết một bài dài kỳ (cũng là Copy ~ Paste ) được tổng kết từ nhiều nguồn về Đại dương – Bí ẩn chưa được khám phá. Tuy là copy nhưng mình sẽ kiếm từ những nguồn chất lượng nhất và có thể viết thêm từ sách,

Click để đọc thêm…