Gấu túi Úc là loài thú có thú túi sống về đêm chỉ được tìm thấy ở Úc.

Click để đọc thêm…