Quên đi bạc hà mèo, chú hổ bị ám ảnh với hoa: “Nó cuộn gò má và chà, biểu cảm như đang ở trên thiên đường.”

Click để đọc thêm…