Thề đuổi bão trong 7 ngày đại lễ, vỗ ngực cho rằng mình có khả năng phóng chưởng hay làm sạch nước hồ Tây…

Đó là chân dung những dị nhân được xếp vào hàng hoang tưởng nhất Việt Nam.

Click để đọc thêm …