Chất tạo màu của Coca Cola bằng amoniac có thể gây ra nhiều loại ung thư khác nhau, báo cáo của Cơ quan quản lý Dược phẩm và thực phẩm Mỹ FDA đã chỉ ra.

Click để đọc thêm…