Nhà vật lý Higgs là người đầu tiên đưa ra giả thuyết về sự tồn tại của hạt Higgs trong thập niên 60. Nếu giới vật lý có thể chứng minh sự tồn tại của hạt Higgs thì phát hiện này sẽ là một trong những thành tựu khoa học vĩ đại nhất trong vòng 100 năm

Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử châu Âu tuyên bố đã tìm thấy loại hạt mới có đặc tính giống hạt Higgs, thứ tạo ra khối lượng cho vật chất trong vũ trụ.

Click để đọc thêm…