“Chúng tôi không thể xác nhận hoặc từ bỏ quan điểm này được nhưng 1 số tri thức nằm trong kim tự tháp này “không thuộc về thế giới chúng ta.””
Ở trụ sở khảo cổ học thuộc ĐH cairo GS Ala Shaheen công bố với những người quan tâm rằng giả thuyết này hoàn toàn đúng đắn.Ông cho rằng người ngoài hành tinh đã giúp người Ai Cập cổ xưa xây dựng kim tự tháp lâu đời nhất(kim tự tháp GIZA)

Click để đọc thêm…