Các nhân viên tại Viện Hải dương học ở Oberhausen chỉ phát hiện ra bạch tuộc Paul đã chết vào sáng thứ ba

Người phụ trách bộ phận chăm sóc cho Paul, Chris Davies tâm sự: “Hôm nay là một ngày đáng buồn. Paul luôn đặc biệt tại đây. Chúng tôi đã cố gắng chăm sóc Paul trước khi nó qua đời”.

Click để xem thêm