• – Cà rốt màu tím?
  • – Quả cam có trước hay màu cam có trước?
  • – Tại sao đồ uống có ga lại được gọi là “soft drink” (nước mềm)?
  • – “Dinner” là ăn tối hay ăn sáng?

    Tất cả sẽ được giải thích cực kỳ tỉ mỉ trong bài sau đây

    Click để đọc thêm …