Cách đây nửa thế kỷ , ngày 12/4/1961, nhà du hành Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ, ghi một dấu ấn đậm nét trong lịch sử loài người và tạo nên thành quả vĩ đại nhất của Liên Xô trong thời Chiến tranh lạnh.

Click để đọc thêm…