Ăn thịt nàng tiên cá, ăn trái táo vàng, uống nước thiêng Amrita… là những cách để trở nên bất tử trong thần thoại xưa.

Click để đọc thêm…