Môn Hoá sẽ bớt khô khan nếu chúng ta được trực tiếp thực hành những phản ứng siêu đỉnh như thế này.

Click để đọc thêm…