Câu hỏi nghe rất ngớ ngẩn nhưng đây lại là chủ đề chính được các nhà KH thảo luận tại Hội nghị Khoa học Hoàng gia được tổ chức ở London.

Từ năm 1889 đến nay, mẫu chuẩn 1 kg là 1 ống hình trụ hợp kim gồm platin và iridi, đậy kín bằng 1 chuông kính đặt tại văn phòng quốc tế về đo lường. Tuy nhiên sau hơn 100 năm, mẫu chuẩn này đã bị biến đổi.Khối lượng nhỏ đi cỡ 1 hạt cát 0,4mm.

Click để đọc thêm …