JaVidic 2010 là phần mềm từ điển Việt – Nhật chuyên nghiệp bao gồm các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật và thường dụng, chắc chắn sẽ vô cùng hữu ích cho những người sử dụng tiếng Việt Nam và tiếng Nhật.
Sản phầm hỗ trợ tra cứu nét và hán tự Kanji, hỗ trợ đầy đủ các bộ gõ Hiragana, Katakana, Việt Nam Telex – VNI và kèm theo từ điển tiếng anh rất tiện dụng cho việc tra cứu, nhất là số lượng mới từ Kata được dùng đông đảo trong thời hiện đại của Nhật.

Click để đọc thêm…