Add folder background. Fix lại hover item (làm trong). Fix taskbar hover. New Taskbar Thumbnail. Fix một số chỗ còn màu xám. File cài đặt dạng file *.exe -> dễ cài đặt hơn. Add cứng theme cho chuột. Add Nanami Sound – không cần themepack nữa

Click để đọc thêm…