Có phải bạn rất hay bực mình khi cuối cùng mình cũng kiếm được truyện mới mà lại không có link down? Có phải bạn bực mình khi phải down từng page của chương truyện? Xin giới thiệu bạn một add-on down ảnh siêu nhanh (có thể nhanh thôi) của Firefox. Đó chính là DownThemAll

Click để đọc thêm…