Hướng dẫn này dành cho những bạn không rành Linux lắm, hoặc những bạn chỉ muốn cài Transmission vô làm seedbox thôi. Với lại dạo này đi lăng quăng thấy có nhiều bạn hỏi quá nên làm một cái hướng dẫn cho nó xôm.

Click để đọc thêm…