Mình sẽ hướng dẫn những thứ cơ bản nhất để người không có kinh nghiệm vẫn làm được. Nếu đã cài Transmission bạn có thể xem phần cấu hình Transmission phía dưới

Click để đọc thêm…