Sau 30 phút cài đặt và vài chục phút cài soft linh tinh, mình đã tạm xong xuôi để gửi tới các bạn bài quick review này.

Click để đọc thêm…