Như bạn đã biết, từ phiên bản µTorrent 3.2.2 phát hành ngày 11/11/2012, đã xuất hiện thêm một thanh gọi là Feature torrent. Gọi là feature torrent nhưng thực chất đó là quảng cáo, làm phiền là chính. Hôm nay thấy có bạn trên hỏi trên shoutbox của tracker, và thấy trong box mình chưa có nên mình viết bài hướng dẫn các bạn bỏ thanh đó đi.

Click để đọc thêm…