Privoxy là phần mềm chặn quảng cáo hoạt động như một web proxy tại máy đang sử dụng, nó có thể chặn hoặc thậm chí thay đổi nội dung trang web tuỳ theo ý muốn. Ưu điểm của Privoxy so với AdBlock Plus:

Click để đọc thêm…