PowerCmd sẽ làm cho Command Prompt của bạn trở nên dễ dàng sử dụng hơn bởi các chức năng mới như tạo giao diện dạng cửa sổ Windows, chạy đồng thời nhiều console thông qua tab. Bạn cũng dễ dàng quản lý các console này, sắp xếp chúng dọc, ngang tùy ý. PowerCmd còn hỗ trợ chế độ log tự động, tự động hoàn thành câu lệnh (auto completion), tô sáng từ khóa, cho phép bạn tùy biến màu chữ và font chữ, tùy biến thanh công cụ, hay là minimize xuống khay hệ thống, … thậm chí còn có thể khôi phục lại session từ các phiên làm việc trước.

Click để đọc thêm…