Giờ trên thị trường phần mềm xuất hiện rất nhiều loại phần mềm được cho là có khả năng tăng tốc window, được dân cư mạng gọi với cái tên Tây Tây 1 chút là Optimizer. Nhưng cần biết là khi sử dụng loại phần mềm này, tỉ lệ là malware hoặc phần mềm phá máy chiếm hơn 50%…

Click để đọc thêm…