Ngày phát hành phiên bản game miễn phí cùng đội ngũ sản xuất và dàn diễn viên của bộ anime, cũng như OVA mới đã được ấn định vào 27 tháng 9.

Click để đọc thêm…