Nokia có hơn 150 năm lịch sử, hơn 50 năm trên top đầu thế giới, 40 năm thống trị ngành thiết bị điện tử và 12 năm thống trị thế giới mảng thiết bị di động, một con số khổng lồ của một của gã không lồ lạc lối, kẻ thích sống bằng những giấc mộng hơn là chấp nhận thực tế phũ phàng.