Sau khi nâng cấp lên Google Chrome 29 vài ngày trước, giao diện tab mới của Chrome đã thay đổi. Recent Tabs bị mất, xuất hiện thêm cái Apps và công cụ Google giữa trang rất mất thẩm mỹ

Click để đọc thêm…