Trình duyệt này hay mà ít người biết, theo đánh giá cộng với mình đã từng dùng và so sánh với Google Chrome thì mình thấy tốc độ hơn, bảo mật hơn. Tất cả là do xóa đi khá nhiều chức năng của Google Chrome, giống như cách của bản Firefox Portable này: http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=199470
Mọi tính năng hay của Google Chrome thì vẫn còn, những tính năng không dùng tới đã được loại bỏ.

Click để đọc thêm…