Topic ” Nơi khoe và độ theme desktop ” đã đạt được đến ver 3. Được rất nhiều mem tham gia, đóng góp và thảo luận. Mỗi tháng sẽ chọn ra các Desk đẹp nhất để trao thưởng.

Click để đọc thêm…